Поєднання багаторічного досвіду та новітніх технологій.

    Другі Київські курси іноземних мов функціонували як добре відомий навчальний заклад ще з 1977 року. Серед випускників курсів державні діячі, видатні науковці, викладачі вузів, вчителі шкіл, дипломати, перекладачі, письменники, бізнесмени. Протягом своєї більш ніж 30 - річної історії курси постійно удосконалюють систему навчально-методичної роботи, зокрема в частині оновлення змісту та мeтoдiв навчання, приведення навчальних програм у відповідність до вимог часу, рекомендацій Ради Європи та Miнicтepcтвa освіти i науки України.

    Специфіка навчання полягає тому, що слухачам, незалежно від віку, попереднього досвіду вивчення іноземних мов і індивідуальних здібностей гарантується ефективність навчального процесу та значний прогрес на кожному з етапів.

    Це стає можливим завдяки:


           1. Застосуванню новітніх досягнень відчизняних та закордонних психологів в області навчання іноземних мов, використання  комунікативних методик та так званого явища "синергії" ,що забезпечує мобілізацію внутрішніх резервів слухача, розкриття  індивідуальних можливостей, створення позитивного настрою та взаємодії у групі.
            2. Використанню системи науково-методичного забезпечення навчального процесу, складовими якого є:
   • концепція навчання іноземних мов;  державний стандарт; 
   • удосконалені навчальні програми;  семестрові навчальні плани; 
   • єдині критерії оцінювання навчальних досягнень учнів та слухачів згідно рекомендаціям Комітету з питань освіти Ради Європи; 
   • досягнення національної і зарубіжної педагогіки та психології у царині викладання іноземних мов;

            3. Дійсно зірковому складу викладачів серед яких: відмінники освіти, представники України на асамблеї Ради Європи з мовних питань, регіональні            керівники міжнародного проекту «Модель ООН» , викладачі вищої категорії, автори багатьох статей з методики викладання іноземних мов.

    Викладачі «Других Київських курсів іноземних мов» постійно співпрацюють з відділом преси освіти та культури посольства США в Україні, брали участь у симпозіумі Всесвітньої асоціації викладачів англійської мови –TESOL(Teachers of English to Speakers of Other Languages) у жовтні 2007 року,були учасниками багатьох семінарів та неодноразово самі проводили семінари – практикуми для викладачів іноземних мов в Україні та на міжнародних конференціях з мовних питань.