Чеська мова

Другі київські курси іноземних мов пропонують вивчення чеської мови на рівнях:

 • Початковий «з нуля».

Після проходження початкового курсу (тривалість 2 місяця) студенти отримують рівень комунікативної компетенції А 1.

 • Елементарний.

Після проходження елементарного курсу (тривалість 2 місяця) студенти отримують рівень комунікативної компетенції А 2.

 • Середній.

Після проходження середнього курсу (тривалість 3 місяця) студенти отримують рівень комунікативної компетенції В 1 та В 2.

 • Поглиблений.

Після проходження поглибленого курсу (тривалість 3 місяця ) студенти отримують рівень комунікативної компетенціїС 1.

Орієнтовна кількість занять, необхідних для проходження початкового курсу18, елементарного18, середнього24, поглибленого26.

Тривалість кожного заняття2 академічні години (90 хвилин).

Процес навчання проходить з урахуванням мети кожного студента (туристичний візит, виїзд на постійне проживання, робота, навчання у чеських ВНЗ тощо).

Можлива підготовка до здачі іспиту для постійного проживання в Чехії (мінімальний необхідний рівень – А 2). Рівні В 1 та В 2 – достатні для активності в академічному процесі у ВНЗ Чехії будь-якої спрямованості (для філологів, лінгвістів необхідний рівень комунікативної компетенції С 1).

Методика вивчення чеської мови адаптована до вимог, що висуваються кандидатам на складання іспиту «чеська мова для іноземців» (http://cestina-pro-cizince.cz). Іспит складається перед наданням дозволу на постійне місце проживання в Чехії та вступних випробувань до ВНЗ.

У навчальному процесі ми гарантуємо:

 • Індивідуальний підхід до кожного слухача;

 • Забезпечення додатковими матеріалами з автентичних (чеськомовних) видань,

 • Використання власних медичних розробок викладачів;

 • Аудіо - відео супровід занять;

 • комунікативну орієнтацію навчання.

 • постійну перевірку отриманих знань за допомогою тестів.

 • За результатами фінального тесту випускники отримують сертифікат в якому вказується загальна кількість академічних годин навчання, рівень комунікативної компетенції слухача курсів та оцінка за фінальний іспит на відповідному рівні.