Іспанська мова

Другі Київські курси іноземних мов пропонують вивчення іспанської мови на рівнях:

1.      Початковий «з нуля»

Після проходження початкового курсу (тривалість - 4 місяця) студенти отримують рівень комунікативної компетенції А1.

2.      Елементарний

Після проходження елементарного курсу (тривалість – 4 місяця) студенти отримують рівень комунікативної компетенції А2.

3.      Середній

Після проходження середнього курсу (тривалість - 6 місяців) студенти отримують рівні комунікативної компетенції В1-В2.

4.      Поглиблений.

Після проходження поглибленого курсу (тривалість - 4 місяця) студенти отримують рівень комунікативної компетенції С1.

     Орієнтовна кількість занять, необхідна для проходження одного рівня – 32.

    Тривалість кожного заняття – 2 академічні години (120 хвилин).

    Процес навчання проходить з урахуванням мети кожного студента (туристичний візит, виїзд на постійне проживання, робота, навчання у Іспанії, інші).

     Методика вивчення іспанської мови (характер завдань, у т.ч. тестового контролю) адаптована до вимог, що висуваються кандидатам на складання іспиту DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) для отримання посвідчення про володіння іспанською мовою як іноземною.http://diplomas.cervantes.es/

     У навчальному процесі ми гарантуємо:

- індивідуальний підхід до кожного студента;

- забезпечення додатковими матеріалами з автентичних (іспаномовних) видань;

- використання власних методичних розробок викладачів;

- аудіо- та відео- супровід занять;

- комунікативну-орієнтацію навчання;

- постійну перевірку отриманих знань.

     За результатами фінального тесту випускники отримують сертифікат, в якому вказується загальна кількість академічних годин навчання, рівень комунікативної компетенції слухача курсів та оцінка за фінальний іспит на відповідному рівні.