ВІДМІННІСТЬ ВІД ІНШИХ КУРСІВ


Поєднання багаторічного досвіду та новітніх технологій.

Другі Київські курси іноземних мов функціонували як добре відомий навчальний заклад ще з 1977 року. Серед випускників курсів державні діячі, видатні науковці, викладачі вузів, вчителі шкіл, дипломати, перекладачі, письменники, бізнесмени. Протягом своєї більш ніж 30 - річної історії курси постійно удосконалюють систему навчально-методичної роботи, зокрема в частині оновлення змісту та мeтoдiв навчання, приведення навчальних програм у відповідність до вимог часу, рекомендацій Ради Європи та Miнicтepcтвa освіти i науки України.

Специфіка навчання полягає тому, що слухачам, незалежно від віку, попереднього досвіду вивчення іноземних мов і індивідуальних здібностей гарантується ефективність навчального процесу та значний прогрес на кожному з етапів.

Це стає можливим завдяки:

 • Застосуванню новітніх досягнень відчизняних та закордонних психологів в області навчання іноземних мов, використання комунікативних методик та так званого явища "синергії" ,що забезпечує мобілізацію внутрішніх резервів слухача, розкриття індивідуальних можливостей, створення позитивного настрою та взаємодії у групі.

 • Використанню системи науково-методичного забезпечення навчального процесу, складовими якого є:
  • концепція навчання іноземних мов; державний стандарт;
  • удосконалені навчальні програми; семестрові навчальні плани;
  • єдині критерії оцінювання навчальних досягнень учнів та слухачів згідно рекомендаціям Комітету з питань освіти Ради Європи;
  • досягнення національної і зарубіжної педагогіки та психології у царині викладання іноземних мов;
 • Дійсно зірковому складу викладачів серед яких: відмінники освіти, представники України на асамблеї Ради Європи з мовних питань, регіональні керівники міжнародного проекту «Модель ООН» , викладачі вищої категорії, автори багатьох статей з методики викладання іноземних мов.
Викладачі «Других Київських курсів іноземних мов» постійно співпрацюють з відділом преси освіти та культури посольства США в Україні, брали участь у симпозіумі Всесвітньої асоціації викладачів англійської мови –TESOL(Teachers of English to Speakers of Other Languages) у жовтні 2007 року,були учасниками багатьох семінарів та неодноразово самі проводили семінари – практикуми для викладачів іноземних мов в Україні та на міжнародних конференціях з мовних питань.