Польська мова


Другі Київські курси іноземних мов пропонують вивчення польської мови на рівнях:

  1. Початковий «з нуля»

    Після проходження початкового курсу (тривалість - 2,5 місяця) студенти отримують рівень комунікативної компетенції -А1.
  2. Елементарний

    Після проходження елементарного курсу (тривалість - 2,5 місяця) студенти отримують рівень комунікативної компетенції -А2.
  3. Середній

    Після проходження середнього курсу (тривалість - 3 місяця) студенти отримують рівні комунікативної компетенції -В1 та В2.
  4. Поглиблений

    Після проходження поглибленого курсу (тривалість - 2 місяця) студенти отримують рівень комунікативної компетенції –С1.

Орієнтовна кількість занять, необхідна для проходження одного курсу – 25.

Тривалість кожного заняття – 3 академічні години (120 хвилин).

Процес навчання проходить з урахуванням мети кожного студента (туристичний візит, виїзд на постійне проживання, робота, навчання у Польщі, інші).

Можлива підготовка до проходження співбесіди з Консулом для отримання Карти Поляка (бажаний мінімальний рівень комунікативної компетенції − А2). Для навчання у польських університетах зазвичай вимагається володіння мовою на рівні, достатньому для активності у академічному процесі (бажаний мінімальний рівень комунікативної компетенції А2 або В1).

Методика вивчення польської мови (характер завдань, у т.ч. тестового контролю) адаптована до вимог, що висуваються кандидатам на складання іспиту перед Державною комісією Республіки Польща для отримання посвідчення про володіння польською мовою як іноземною. (http://certyfikatpolski.pl).

У навчальному процесі ми гарантуємо:

  • індивідуальний підхід до кожного слухача;
  • забезпечення додатковими матеріалами з автентичних (польськомовних) видань, використання власних методичних розробок викладачів;
  • аудіо- та відео- супровід занять;
  • комунікативну- орієнтацію навчання;
  • постійну перевірку отриманих знань .

За результатами фінального тесту випускники отримують сертифікат в якому вказується загальна кількість академічних годин навчання, рівень комунікативної компетенції слухача курсів та оцінка за фінальний іспит на відповідному рівні.