Іспанська мова


Другі Київські курси іноземних мов пропонують вивчення іспанської мови на рівнях:

  1. Початковий «з нуля» Після проходження початкового курсу (тривалість - 4 місяця) студенти отримують рівень комунікативної компетенції А1.
  2. Елементарний Після проходження елементарного курсу (тривалість – 4 місяця) студенти отримують рівень комунікативної компетенції А2.
  3. Середній Після проходження середнього курсу (тривалість - 6 місяців) студенти отримують рівні комунікативної компетенції В1-В2.
  4. Поглиблений. Після проходження поглибленого курсу (тривалість - 4 місяця) студенти отримують рівень комунікативної компетенції С1.

     Орієнтовна кількість занять, необхідна для проходження одного рівня – 32.

    Тривалість кожного заняття – 2 академічні години (120 хвилин).

    Процес навчання проходить з урахуванням мети кожного студента (туристичний візит, виїзд на постійне проживання, робота, навчання у Іспанії, інші).

     Методика вивчення іспанської мови (характер завдань, у т.ч. тестового контролю) адаптована до вимог, що висуваються кандидатам на складання іспиту DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) для отримання посвідчення про володіння іспанською мовою як іноземною.http://diplomas.cervantes.es/

     У навчальному процесі ми гарантуємо:

  • індивідуальний підхід до кожного студента;
  • забезпечення додатковими матеріалами з автентичних (іспаномовних) видань;
  • використання власних методичних розробок викладачів;
  • аудіо- та відео- супровід занять;
  • комунікативну-орієнтацію навчання;
  • постійну перевірку отриманих знань.

     За результатами фінального тесту випускники отримують сертифікат, в якому вказується загальна кількість академічних годин навчання, рівень комунікативної компетенції слухача курсів та оцінка за фінальний іспит на відповідному рівні.